Menu
 
 
Inleiding
 
Geschiedenis
 
Doelstellingen
 
Modulering
 
Begrippenkader
 
Bevraging
 
 
 


Modulering
 
 
Modulering kan gezien worden als een methode om via een gemeenschappelijke taal het zorgaanbod van voorzieningen voor een bepaalde doelgroep op een duidelijke en eenvormige manier te beschrijven a.d.h.v. modules (min of meer onderscheidbare eenheden van hulp).
 
Modulering kan een aanzet betekenen tot tal van processen, aanpassingen, verbeteringen, oefeningen, ... en dit op verschillende niveaus :  
  • op voorzieningsniveau kan modulair denken leiden tot systematische kwaliteitsverbetering, evenals de ontwikkeling van nieuwe, specifieke zorgmodellen

  • op regioniveau kan modulering een aanzet betekenen tot netwerkvorming, tot het detecteren van lacunes en hiaten, tot aanbodstransparantie, tot verbeterde continuiteit van zorg, ... .
 
 
 
 

Created by Sanmax