Menu
 
 
Inleiding
 
Geschiedenis
 
Doelstellingen
 
Modulering
 
Begrippenkader
 
Bevraging
 
 
 


Geschiedenis
 
 
Spiller ontstond binnen Spil, het overlegplatform van Limburg.  
 
Moduleren leverde heel wat informatie over het zorgaanbod op, maar er was geen instrument voorhanden om deze te verwerken en te analyseren. Daarom werkte de Spil-werkgroep "Stuurgroep GGZ-kaart" tussen 1995 en 2001 verschillende versies van Spiller uit.
Deze desktop-versies werden verspreid op CD-ROM en bevatten naast modules ook administratieve gegevens en gegevens over bereikbaarheid, samenwerkingsverbanden, enz.
Al deze data konden aan de hand van verschillende zoekcriteria worden gefilterd en geanalyseerd.
  
Door de toenemende aandacht voor modulering kochten de overlegplatforms van Oost-Vlaanderen (PopovGGZ), Vlaams-Brabant (Vlabo) en Antwerpen (OGGPA) begin 2001 Spiller aan. 
 
Er werd ook een "Vlaamse Stuurgroep GGZ-kaart" opgericht.
 
In 2004 kocht ook het Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen Spiller aan. Ook vanuit het Brusselse platform is er concrete interesse. 
OGGPA besliste evenwel eind 2004 om voorlopig niet langer mee te werken aan de ontwikkeling van Spiller.
 
Het beheer van en het denkwerk rond Spiller gebeurt momenteel volledig binnen de Vlaamse Stuurgroep waarin leden van de verschillende Overlegplatforms GGZ zetelen, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt). 
 
 
 
 

Created by Sanmax