Menu
 
 
Inleiding
 
Geschiedenis
 
Doelstellingen
 
Modulering
 
Begrippenkader
 
Bevraging
 
 
 


Bevraging
 
 
De voorzieningen leveren zelf de gegevens aan, maar de informatieverzameling wordt door het betreffende overlegplatform geco├â┬Ârdineerd.
 
De voorzieningen kunnen (via login en paswoord) zelf hun gegevens inbrengen en aanpassen in de databank. Na goedkeuring door het overlegplatform (al dan niet na overleg met andere voorzieningen) verschijnen de gegevens ook effectief online.
 
De beschrijving van het zorgaanbod in modules gebeurt steeds a.d.h.v. een vragenlijst die gebaseerd is op het begrippenkader, dat steeds lichtjes is aangepast aan de betreffende doelgroep. 
 
De manier waarop de bevraging afgenomen wordt, kan verschillen per overlegplatform of per doelgroep. Soms beperkt men zich tot communicatie per mail of per telefoon, soms geeft men de voorkeur aan doorgedreven procesbegeleiding middels informatiesessies of via overleg met iedere betrokken voorziening.
 
In de gebruikte vragenlijsten zijn steeds drie verschillende luiken voorzien :
  1. een zeer korte administratieve en juridische bevraging van de voorziening en van de zorgeenheden die tot deze voorziening behoren

  2. de bereikbaarheid van de voorziening en de zorgeenheden

  3. het scoren van het zorginhoudelijke luik (de modules) van de verschillende zorgeenheden
 
 
 
 

Created by Sanmax