Menu
 
 
Inleiding
 
Geschiedenis
 
Doelstellingen
 
Modulering
 
Begrippenkader
 
Bevraging
 
 
 


Begrippenkader
 
 
De Geestelijke Gezondheidszorg bereidt een fundamentele reorganisatie voor : van een programmatie en financiering van bedden, en een erkenning van voorzieningen naar een programmatie van zorgcircuits en erkenning van netwerken.

Dit organisatieconcept beoogt een ingrijpende transformatie van de zorginhouden en de zorgvormen, waarbij niet langer de klassieke opdrachten van de voorzieningen maar wel de zorgvragen van de verschillende doelgroepen (kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen) als uitgangspunt worden genomen. Het accent komt meer en meer te liggen op onderlinge afstemming van de zorgverlening tussen voorzieningen, meer functionele samenwerking en overleg.

Precies om deze transformatie te helpen realiseren, werd een Nieuw beschrijvend Begrippenkader voor de Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkeld. In hoofdzaak beoogt dit begrippenkader voldoende differentiatie te kunnen aanbrengen in de beschrijving van het zorgproces, en dit op een homogene wijze. Met het oog op de wisselwerking tussen hulpvragen en de aangeboden zorg worden, per doelgroep, de doelstellingen van te onderscheiden zorgfasen omschreven (zorgfuncties), en de wijze waarop het aanbod praktisch georganiseerd wordt (de modus). De combinatie van beide dimensies resulteert in een indeling van het aanbod in modules, aangeboden door afdelingen of teams (zorgeenheden). 
 
Doordat iedereen op dezelfde manier en aan de hand van duidelijk gedefinieerde begrippen communiceert wordt er onder meer naar gestreefd het aantal misverstanden in de communicatie te minimaliseren.
 
In de zoekmotor "Zoeken op modules" vindt u bij de meeste begrippen een zeer bondige uitleg wanneer u met de muis over het vraagteken achter het begrip in kwestie gaat.  
 
Deze folder biedt een kort en verstaanbaar overzicht van het volledige begrippenkader, weliswaar zonder de exacte definities van de gebruikte begrippen.
 
Voor een uitgebreidere uitleg kan u terecht in dit artikel uit Acta Hospitalia (1998, De Meulemeester, e.a.) dat de krijtlijnen van het GGZ-begrippenkader voor het eerst vastlegde.
 
Zowel de folder als het artikel beschrijven het basisbegrippenkader. Per doelgroep werden bij de bevraging enkele kleine specificaties toegevoegd die voor die doelgroep belangrijk zijn.
 
 
 
 

Created by Sanmax